doanh nghiệp Điện lực Phú yên ổn đã tăng mạnh việc sắp đặt, công ty cáp thép chỉnh trang cáp viễn thôn

Từ đầu năm đến nay, công ty Điện lực Phú im đã đẩy mạnh việc sắp xếp, cáp cẩu uy tín chỉnh trang cáp viễn tường treo trên cột điện tại những tuyến đường lớn ở TP Tuy Hòa. Hoạt động này đã góp phần đảm bảo mỹ quan, an toàn cho …