HoREA cho rằng TP Hồ Chí Minh đang xuất hiện dáng dấp của 1 siêu đô thành nhưng Lúc Này

HoREA cho rằng TPHCM đang xuất hiện dáng dấp của một siêu đô thị nhưng Lúc Này, thị trường Bất Động Sản đã bộc lộ khiếm khuyết. Để vận hành tốt, TP.HCM cần có một cơ chế đặc thù. báo cáo giải trình mới nhất về tình hình thị phần …