thời cơ vàng cho ngành da giày VN đang tích cực tham dự vào các bước đàm phán Hiệp định đối tác doanh nghiệp Thương Mại

Việc VN đang tích cực tham dự vào quá trình đàm phán Hiệp định công ty đối tác Thương mại dịch vụ xuyên Thái bình dương (TPP) và các hiệp định Thương Mại độc lập khác, đang xuất hiện thêm nhiều thời cơ cho ngành da giày nước ta cải …