xuất đi thép ống tháng 11 giảm gần 1/2 giảm gần 50% đối với tháng 10 nhưng vẫn tăng 38,3% đối với cùng kỳ năm 2016.

xuất đi ống thép hàn đạt 14.563 tấn, giảm gần 50% đối với tháng 10 nhưng vẫn tăng 38,3% đối với cùng kỳ 2016. Theo hiệp hội cộng đồng Thép Bảng giá thép i  nước ta (VSA), sản lượng thép ống những member VSA trong thời điểm tháng 11 đạt …