nhu cầu kỹ thuật so với những bộ phận link trong khối hệ thống báo cháy

Nhắc đến khối hệ thống báo cháy, người ta thường nghĩ đến các thành phần chính như là tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy,…còn những thành phần liên kết ít được chăm chú tới. tuy vậy, những thành phần link đó lại đóng vai trò rất cần thiết trong khối …