những đầu báo khói phổ cập điều kiện bình thường dòng điện đi qua buồng phóng xạ rất bé dại

a. Đầu báo cháy khói ion * nguyên lý hoạt động và sinh hoạt – Trong ĐK bình thường dòng điện đi qua buồng phóng xạ rất bé dại (cỡ vài chục micrô ampe), người ta chọn giá trị điện trở R1, R2 làm thế nào cho cùng theo với …