Đèn báo phòng có Địa chỉ cửa hàng GST I-9314 đc sử dụng để báo động trong nhà.

Description đèn báo phòng có ADD GST I-9314 – I-9314 Intelligent Door Lamp đc sử dụng để báo động trong nhà. Nó thường đc lắp đặt đơn giản để xem, chẳng hạn như bên trên cửa phòng họp, phòng ăn và phòng ngủ. Khi báo động bắt gặp trong nhà, …