lời khuyên tăng thuế đất làm gạch, khuyến khích cải tiến và phát triển gạch không nung

Tại dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về sự việc phát hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Bộ tài chính khuyến cáo điều chỉnh mức thuế suất thuế khoáng sản đối với đất làm gạch từ 10% lên 15%. ====>>> Tham khảo …