tính năng của các phím bên trên tủ trung tâm báo cháy HOCHIKI FIRENET

Danh mục chức năng của các phím trên tủ trung tâm báo cháy HOCHIKI FIRENET – Alarm Silence: Tắt chuông/Còi sau khoản thời gian tủ báo cháy nhận tín hiệu báo động. – Re-sound Alarm: Kích hoạt chuông/còi kêu trở lại sau khi đã tắt. – Panel Sounder Silence: Tắt còi (buzzer) của tủ FireNet. – More …