SỬ DỤNG bình an GHẾ NAIL có rất nhiều dòng sản phẩm foot spa bao gồm chậu spa, bồn ghế spa

trên Thị Trường hiện có rất nhiều dòng sản phẩm foot spa bao gồm chậu spa, bồn   ghế pedicure … với các kỹ thuật khác nhau như air-jetted, piped, pipeless, whirlpool, non-whirlpool… giành cho dịch vụ pedicure. Mỗi dòng sản phẩm có kiểu dáng and chức năng cá biệt. Việc lựa …