Lý giải tỷ lẹ căn hộ cao cấp được chuyển nhượng ủy quyền tại chung cư depot Tham Lương

Những căn hộ depot metro Tham Lương tiếp tục được chuyển nhượng khiến cho người mua lo ngại khi góp vốn đầu tư, tuy nhiên khảo sát cho thấy, lí do chuyển nhượng ủy quyền tương đối chủ quan và hoàn toàn đáp ứng nhu yếu về lợi nhuận của …