Đầu báo khói nhiệt phối hợp không dây VIT60 Unipos là thiết bị báo cháy Note sớm

1. diễn đạt – Đầu báo khói nhiệt phối kết hợp không dây VIT60 Unipos là thiết bị báo cháy chú ý sớm an toàn và đáng tin cậy về thực trạng cháy, phản ứng với nồng độ khói ngưỡng thắt chặt và cố định hoặc tốc độ tăng nhiệt …

Module thống kê giám sát 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM

Module giám sát 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM – Báo cháy Hochiki hai ngỏ vào giám sát, hối hả, đáng tin kết nối đo lường và thống kê sử dụng giao thức DCP Hochiki 127 thiết bị hoàn toàn có thể được sử dụng trên mỗi Loop. ==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/thiet-bi-bao-chay-binh-ac-quy-12vdc-7-5a/ …

Đầu báo nhiệt cố định FD8010 Unipos là dòng thiết bị báo cháy đáng tin cậy

1. diễn đạt sản phẩm Đầu báo nhiệt thắt chặt và cố định FD8010 Unipos Đầu báo nhiệt cố định và thắt chặt FD8010 Unipos là thiết bị báo cháy an toàn và tin cậy nhằm báo động sớm về tình hình cháy trong nhiệt độ môi trường thiên nhiên đạt …