phòng xông hơi hồng ngoại trong vòng 25-30 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng

Nhiều công trình nghiên cứa khóa học đã chứng minh rằng nếu bạn liên tục xông hơi trong vòng 25-30 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng, số năng lượng này tương đương với khoảng 45 phút đi bộ hoặc 25 phút vận động mạnh. …