Dịch thuật công chứng là gì? bây giờ là một trong những loại dịch vụ rất cần thiết so với những tổ chức, doanh nghiệp

Dịch vụ dịch thuật công chứng bây chừ là một kênh dịch vụ rất cần thiết so với các tổ chức, doanh nghiệp cá thể trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế tài chính thị phần. bất cứ ai khi muốn thao tác với những tổ chức hay học tập ở …

lời khuyên tăng thuế đất làm gạch, khuyến khích cải tiến và phát triển gạch không nung

Tại dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về sự việc phát hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Bộ tài chính khuyến cáo điều chỉnh mức thuế suất thuế khoáng sản đối với đất làm gạch từ 10% lên 15%. ====>>> Tham khảo …