Ford Fusion tự hành trong màn đêm Chiếc Ford Fusion Hybrid rất có thể tự động vận hành,

Chiếc Ford Fusion Hybrid có thể auto quản lý và vận hành, không sử dụng đèn pha chiếu qua một cung đường sa mạc trong màn đêm nhờ technology cảm ứng LiDAR. ==>> Tham khảo:    http://ford102.com/ vừa mới qua, Ford đã thí điểm chiến thắng công nghệ xe tự hành …